Boostervaccinatie

Met een boosterprik breng je je bescherming tegen COVID-19 weer op het hoogste niveau. Ouderen en mensen in woonzorgcentra kunnen een tweede booster krijgen.

Tweede booster voor ouderen

In Vlaanderen wordt momenteel een tweede boostervaccinatie aangeboden aan

  • mensen die in een woonzorgcentrum verblijven
  • oudere personen vanaf 80 jaar

Een tweede booster kan worden toegediend zodra er minstens 4 maanden verstreken zijn sinds de laatste COVID-19-vaccinatie. 

Redenen voor een tweede booster

Deze tweede booster wordt als voorzorg aangeboden aan deze oudere doelgroep omdat:

  • De 80+’ers in onze samenleving en de mensen die in onze woonzorgcentra verblijven, het meest kwetsbaar zijn om ernstig ziek te worden van COVID-19
  • Woonzorgcentra nog altijd kwetsbaar zijn voor uitbraken, waarbij het virus snel kan rondgaan onder de mensen die er samenleven.
  • Mensen in woonzorgcentra en 80+'ers als eerste de eerdere booster hebben gekregen, waardoor er bij hen al de meeste tijd verstreken is sinds hun laatste immuniteitsboost. Bij de meeste van deze doelgroep dateert de vorige booster van oktober of november vorig jaar. 
  • Het intussen gekend is dat de immuniteit tegen COVID-19 die wordt opgebouwd door vaccinatie, langzaam aan afneemt doorheen de maanden. Een boostervaccinatie houdt de immuniteit op peil, zodat het risico op ernstige ziekte, ziekenhuisopname en eventueel overlijden door COVID-19 zo klein mogelijk blijft.
  • Er zijn momenteel geen veiligheidsrisico's vastgesteld bij het toedienen van een extra booster. De toediening van een tweede booster is momenteel een "off-label use" van het vaccin, maar wordt ondersteund door een gezamenlijke verklaring van het ECDC en het EMA.

De Hoge Gezondeidsraad gaf een advies over een tweede booster. Hoewel de Hoge Gezondheidsraad geen systematische tweede booster aanbeveelt voor 80+'ers en bewoners van WZC, geeft de Gezondheidsraad wel aan dat een tweede booster kan worden aangeboden op individuele basis. Daarom krijgen deze mensen de kans en de keuze om zich opnieuw te laten vaccineren met een boostervaccin.

Aanbod per post/digitaal of in het woonzorgcentrum

  • Voor de thuiswonende ouderen zal de boostervaccinatie opnieuw in de vaccinatiecentra gebeuren. Iedereen vanaf 80 jaar zal hiervoor per post en digitaal via zijn e-box/burgerprofiel en e-mailadres een bericht ontvangen met dit aanbod en de mogelijkheid om een afspraak te maken. Voor wie zich niet kan verplaatsen, kan een thuisvaccinatie geregeld worden.
  • Voor mensen in de woonzorgcentra zal de boostervaccinatie in het woonzorgcentrum georganiseerd worden. De vaccinatiecentra maken hiervoor onderlinge afspraken met de woonzorgcentra over de timing en de leveringen van de vaccins aan het woonzorgcentrum. 

Daarna nog boosters? 

Een tweede booster voor de zomer sluit niet uit dat vóór de volgende winter nog een extra booster nodig is. Dat zal continu geëvalueerd worden door de experten in de Taskforce vaccinatie en de Hoge Gezondheidsraad.

Bron en meer lezen: https://www.laatjevaccineren.be/boostervaccinatie

Gepubliceerd op  wo 11 mei 2022