Privacyverklaring

Privacyverklaring gemeente Oud-Heverlee

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Gemeente Oud-Heverlee
Gemeentestraat 2
3054 Oud-Heverlee
016 38 88 00
info@oud-heverlee.be 

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

dpo@oud-heverlee.be

Verwerking van persoonsgegevens

De gemeente Oud-Heverlee verwerkt voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken persoonsgegevens van burgers. Deze variëren al naargelang de specifieke taak of activiteit. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adres en dergelijke of om bijzondere persoonsgegevens zoals strafrechtelijke gegevens of gezondheidsgegevens.
De gegevens die de gemeente Oud-Heverlee verwerkt zijn vaak rechtstreeks van de betrokkene verkregen. Soms zijn ze afkomstig van de overheden (lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal).

Grondslag

De gemeente Oud-Heverlee zal uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme grondslag voor is (bv. vervulling van de wettelijke taken). Indien er geen andere legitieme grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens, zal de gemeente steeds uw toestemming vragen.
Een dergelijke toestemming kan ten allen tijde terug ingetrokken worden.
Hiervoor kan u contact opnemen met (info@oud-heverlee.be - 016 38 88 00).

Doorgifte aan derden

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of behoudens wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie.

In de volgende situaties kan doorgifte aan derden wel plaatsvinden:

 • Bij door ons ingeschakelde leveranciers.
  Het kan zijn dat we een externe partner inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren. In die situaties hebben we met die derde(n) afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkersovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen uw gegevens nooit voor eigen doeleinden mogen gebruiken.
  Er wordt op toegezien dat uw gegevens de EU niet verlaten.
 • Op grond van wettelijke verplichtingen.
  Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.
 • In het kader van samenwerkingen met andere takken van de overheid (zoals gemeenschappen, gewesten, OCMW’s, intercommunales, ….).
  Deze samenwerkingen worden steeds geregeld in samenwerkingsakkoorden, kaderovereenkomsten of protocolakkoorden en gebeuren steeds in het kader van de correcte implementatie van de door de gemeente te leveren diensten en met respect voor de geldende regelgeving inzake Privacy.


Bewaartermijn gegevens

De gemeente Oud-Heverlee bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden.

Uw rechten

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door gemeente Oud-Heverlee of als u deze wenst in te zien, kunt u contact opnemen met (info@oud-heverlee.be - 016 38 88 00). Via dezelfde weg kan u ook steeds vragen om uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. U kan ons ook vragen uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.
Bovenstaande rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op uw eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Dergelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die je voorkeur onthouden (bv. Taalvoorkeur), of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

Sociale media cookies

Deze cookies worden gebruikt om de integratie van sociale media op de website mogelijk te maken. Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken. Deze buttons laten deze sociale media-partijen toe een website-overschrijdende cookie te plaatsen (tracking cookie). Raadpleeg de cookieverklaringen van de sociale media-partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) voor meer informatie over deze sociale media cookies.

Analytische cookies

We gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.

Google Analytics: om het gebruik van onze website te meten gebruiken wij de diensten van Google Analytics. Daarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers onze websites gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, via welke bronnen zij op een pagina terechtkomen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's;
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's;
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt;
 • het bijhouden van welke browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker;

Hierbij wordt onder meer het IP-adres gebruikt (het laatste octet van dit IP-adres wordt gemaskeerd). De optie 'Gegevens delen' werd bovendien uitgezet.
Gemeente Oud-Heverlee heeft in het kader van deze verwerkingen met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten.

U kunt cookies controleren of uitschakelen. Het is mogelijk om cookies van uw computer te verwijderen, en de meeste browsers kunt u ook zo instellen dat ze geen cookies plaatsen:

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (Gemeente Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee - info@oud-heverlee.be - 016 38 88 00)
U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


Wijzigingen

Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en verbeterd, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan leest u wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Oud-Heverlee gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 3 augustus 2018