Wanneer

Er werden prioritaire groepen bepaald die als eerste gevaccineerd zullen worden.

In eerste instantie gaat het om de bewoners en medewerkers van woonzorgcentra.

Daarna zullen ook andere mensen worden gevaccineerd: personeel uit andere zorginstellingen, 65-plussers, risicopatiënten en essentiële beroepen, en tot slot de rest van de volwassen bevolking.

Bekijk de meest recente informatie over de volgorde waarin er gevaccineerd wordt.